Τιμές ΜΥΣΥΦΑ

Τελευταία λίστα 12/1/2018:

Οι τιμές του παρακάτω πίνακα είναι καθαρά ενδεικτικές
Για να τυπώσετε τη λίστα πατήστε file και μετά Print ή αν θέλετε κάντε Download σε excel για να την επεξεργαστείτε