Προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία από την επόμενη χρονιά, ετοιμάζουν τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας σε συνεργασία μεταξύ τους, στην προσπάθεια τα παιδιά να αναπτύξουν συνήθειες προστασίας και διατήρησης της υγείας τους .

Τα προγράμματα προς υλοποίηση θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στις υγειονομικές περιφέρειες ή τους εποπτευόμενους από το υπουργείο Υγείας φορείς ως τις 29 Ιουνίου, προκειμένου στη συνέχεια να λάβουν έγκριση και από το υπουργείο Παιδείας.

Τα αντικείμενα των παρεμβάσεων σχετίζονται με την αντιμετώπιση των μικροβίων, την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την προαγωγή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, την αγωγή Στοματικής Υγείας, το AIDS και τις Ηπατίτιδες, την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.